svenska
 
suomi

Meny

Stäng

StartsidaHitta läkemedelsinteraktioner
PAXLOVID (PF-07321332; ritonavir) är nu godkänt i Finland

Ett villkorat godkännande för försäljning (Conditional Marketing Authorisation, CMA) har beviljats i EU för PAXLOVID som är avsett för behandling av coronavirussjukdom 2019 (covid‑19) hos vuxna som inte behöver syrgastillförsel och har ökad risk för sjukdomsprogression till svår covid‑19.

Produktresumé Bipacksedel: Information till patienten Garantera äktheten Sök läkemedelsinteraktioner Rapportering av biverkning (Fimea)
Uppdaterade utgångsdatum

En ny hållbarhet för Paxlovid har godkänts i Europeiska Unionen (EU) den 19 september 2022.

Produktinformationen för Paxlovid filmdragerade tabletter har uppdaterats med den nya hållbarheten som innebär en förlängning från 1 år till 18 månader. Förvaringsanvisningarna ”Förvaras vid högst 25 °C. Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.” är oförändrade.

Denna förlängning med 6 månaders hållbarhet gäller även retrospektivt för Paxlovid som redan har tillverkats och distribuerats före detta godkännande.

Uppdaterade utgångsdatum ses nedan.

Tryckt utgångsdatum på förpackningen

Uppdaterat utgångsdatum

Berörd batch

02/2023

08/2023

GC0763

02/2023

08/2023

GC0765

03/2023

09/2023

GJ0275

04/2023

10/2023

GK4340

Garantera äktheten hos PAXLOVID

Äkta PAXLOVID från Pfizer inkluderar Pfizers namn på ytterkartongen och förpackas i 5 blisterkartor av aluminium. För att säkerställa att tabletterna är äkta, titta efter specifik text präglad på vardera sidan av tabletterna. PF-07321332 är rosa, ovala tabletter präglade med "PFE" på ena sidan och "3CL" på den andra sidan. Ritonavirtabletterna är vita till benvita, kapselformade och präglade med "H" på ena sidan och "R9" på den andra sidan.

​​​​​​​Kartongen är säkerhetsförseglad med limmade flikar i vardera ände. Ytterkartongen har en färglös, blank beläggning som innehåller ett upprepat mönster av Pfizers namn och logotyp över hela kartongen. Pfizers namn och logotyp visas i kontrast mot en matt yta.
​​​​​​​Om du misstänker att den PAXLOVID du har fått kan vara förfalskad, kontakta Pfizer per telefon: 09 430040

Sök läkemedelsinteraktioner

Denna webbplats är avsedd enbart för hälso- och sjukvårdspersonal i Finland. De läkemedel som diskuteras på denna webbplats kan ha andra läkemedelsmärkningar i andra länder. Informationen som delges är enbart avsedd för utbildningssyften.

Copyright © 2021 Pfizer Inc. Med ensamrätt PP-PAX-FIN-0051 04102022
För finska hälso- och sjukvårdspersonal

Dessa sidor är inte avsedda för patienter eller för allmänheten.

Jag bekräftar att jag är sjukvårdspersonal bosatt i Finland

​​​​​​​Om du väljer ”Nej” kommer du att omdirigeras till covid19oralrx.com där du kan komma åt referensinformation om PAXLOVID™ (PF-07321332; ritonavir)

Ja Nej