svenska
 
suomi

Meny

Stäng

StartsidaHitta läkemedelsinteraktioner
PAXLOVID (PF-07321332; ritonavir) är nu godkänt i Finland

Ett villkorat godkännande för försäljning (Conditional Marketing Authorisation, CMA) har beviljats i EU för PAXLOVID som är avsett för behandling av coronavirussjukdom 2019 (covid‑19) hos vuxna som inte behöver syrgastillförsel och har ökad risk för sjukdomsprogression till svår covid‑19.

Produktresumé Bipacksedel: Information till patienten Garantera äktheten Sök läkemedelsinteraktioner Rapportering av biverkning (Fimea)
PAXLOVID Produktresumé

Se den fullständiga produktresumen, vilken inkluderar dosering, kliniska data och säkerhetsinformation.

Klicka här
PAXLOVID Bipacksedel: Information till patienten

Se bipacksedeln som innehåller viktig information för patienten om hur man tar PAXLOVID och vad man kan förvänta sig av behandlingen.

Klicka här
Garantera äktheten hos PAXLOVID

Äkta PAXLOVID från Pfizer inkluderar Pfizers namn på ytterkartongen och förpackas i 5 blisterkartor av aluminium. För att säkerställa att tabletterna är äkta, titta efter specifik text präglad på vardera sidan av tabletterna. PF-07321332 är rosa, ovala tabletter präglade med "PFE" på ena sidan och "3CL" på den andra sidan. Ritonavirtabletterna är vita till benvita, kapselformade och präglade med "H" på ena sidan och "R9" på den andra sidan.

​​​​​​​Kartongen är säkerhetsförseglad med limmade flikar i vardera ände. Ytterkartongen har en färglös, blank beläggning som innehåller ett upprepat mönster av Pfizers namn och logotyp över hela kartongen. Pfizers namn och logotyp visas i kontrast mot en matt yta.
​​​​​​​Om du misstänker att den PAXLOVID du har fått kan vara förfalskad, kontakta Pfizer per telefon: 09 430040

Sök läkemedelsinteraktioner

Denna webbplats är avsedd enbart för hälso- och sjukvårdspersonal i Finland. De läkemedel som diskuteras på denna webbplats kan ha andra läkemedelsmärkningar i andra länder. Informationen som delges är enbart avsedd för utbildningssyften.

Copyright © 2021 Pfizer Inc. Med ensamrätt. PP-PAX-FIN-0011 17052022
För finska hälso- och sjukvårdspersonal

Dessa sidor är inte avsedda för patienter eller för allmänheten.

Jag bekräftar att jag är sjukvårdspersonal bosatt i Finland

​​​​​​​Om du väljer ”Nej” kommer du att omdirigeras till covid19oralrx.com där du kan komma åt referensinformation om PAXLOVID™ (PF-07321332; ritonavir)

Ja Nej